Bandningsmaskiner för säker frakt och förvaring

Bandningsmaskiner för säker frakt och förvaring

Om du behöver emballera varor för att kunna frakta eller förvara dem på ett säkert sätt är bandningsmaskiner ett smart och effektivt sätt att få jobbet gjort.

För att kunna skicka varor på ett smidigt och säkert sätt, utan att de tar skada kan de behöva emballeras med hjälp av en bandningsmaskin. Bandningsmaskiner kan även användas på lager eller i affärer för att fixera varor på en pall, för en säker förvaring. Vilken bandningsmaskin du ska välja beror bland annat på vilket material du ska emballera eller fixera, hur mycket det väger, och hur det ska förpackas.

Vilken bandningsmaskin passar just dina behov?

Oavsett vad du ska emballera kan du alltid höra av dig till en specialist på bandningsmaskiner för att får tips och råd om vilken bandningsmaskin som fungerar bäst för att tillgodose just dina behov, men för att ha något att utgå från kan du nedan läsa om olika typer av bandningsmaskiner och dess olika funktioner. Varför inte välja en kompakt bandningsmaskin med hjul, som enkelt kan flyttas mellan olika platser.

Helautomatiskt, halvautomatiskt eller handbandningsmaskiner

En helautomatisk bandningmaskin genomför hela bandningsprocessen. Den är sensorstyrd, och om du skulle vilja kan du även köra den manuellt.  Den drar åt, svetsar ihop bandet och gör hela processen automatiskt, med hjälp av en inbyggd värmesvets. En halvautomatisk bandningsmaskin kan användas för att förpacka olika produkter, och en person sköter den via pedal eller knapp. Även en halvautomatisk bandningsmaskin kan dra åt och svetsa ihop bandet automatiskt. Handbandningsmaskiner är för bandning av mindre varor, och är enkel att ta med sig om du får uppdrag att emballera på olika platser. Det kan vara bra när man går runt på ett stort lager.

Bandningsmaskiner för plast eller stålband

Om du behöver mycket hög hållfasthet och låg töjning på ditt emballage, eller när varorna som ska förpackas är mycket varma, bör du välja en bandningsmaskin för stålband. Behöver du å andra sidan hög töjbarhet bör du välja en bandningsmaskin för plastband. Det finns numera plastband som är så pass hållbara att stålband sällan behövs. Ofta kan du finna en bandningsmaskin som fungerar för att emballera eller fixera gods av många olika storlekar, och du kan beställa en bandningsmaskin som anpassas och tillverkas efter just dina specifika behov. Vi hoppas att du finner den bandsmaskin som passar dina behov bäst, så att du kan förpacka dina varor på ett snabbt, effektivt och säkert sätt.

Hjärtstartare vid hjärtstopp

Hjärtstartare vid hjärtstopp

Hjärtstopp är något otroligt vanligt överallt i världen. Under 2015 anmäldes cirka 90 000 dödsfall i Sverige med hjärtstopp som orsak. Man måste påpeka att de flesta av dessa fallen var väntade dödsfall: Personer som hade en annan allvarlig sjukdom och som därför drabbades av hjärtstopp. Det finns dock många dödsfall som är plötsliga hjärtstopp. År 2015 räknas socialstyrelsen att det var cirka 5500 som dog av detta. Och ännu fler drabbades av plötsligt hjärtstopp men kunde räddas tack vare att det fanns en hjärtstartare nära till hands.

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en maskin som ger ut elektriska stötar till kroppen. Hjärtat bultar tack vare dens egna elektriska signalsystem. När hjärtat har stannat på grund av ett hjärtstopp kan man få igång hjärtat igen med hjälp av elektricitet som kommer utifrån. En elektrisk chock till hjärtat kan få igång hjärtats egna system med andra ord. Hjärtstartaren består av själva maskinen som producerar elektriciteten och två plattor som är kopplade till den via kablar. Kablarna placeras på den skadades kropp och på maskinen finns knappar och instruktioner hur man ska gå till väga. Stöten är inte tillräckligt stor för att skada personen på något annat sätt, den får bara hjärtat att fungera igen. Dessutom finns det flera säkerhetsprogram i maskinen som blockerar el-chockar att sändas ut om den skadade inte har drabbats av hjärtstopp eller hjärtflimmer.

Hjärtstopp vs. Hjärtinfarkt

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak och ska absolut inte behandlas lika dant! Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer, vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare. Det här felet beror oftast på ett hjärtfel som kan vara känt eller okänt men ofta vet man inte vad orsaken är till hjärtstoppet.

Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt.

Vem kan behöva en hjärtstartare?

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas av hjärtstopp. Men påfallande många av de som drabbas är till synes fullt friska och unga personer. De som drabbas av hjärtstopp kan delas in i två huvudgrupper: Personer med bakomliggande sjukdom och hjärtstopp på grund av olycka, suicid eller trauma. De personer där man kunnat konstatera hjärtsjukdom tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärtstopp kan även orsakas av händelser utan bakomliggande fysiologisk sjukdom. Det kan handla om hjärtstopp orsakat av syrebrist såsom drunkning, kvävning, förgiftning med läkemedel.

Lär dig mer hjärtstartare på alltomhjärtstartare.se, kunskap som räddar liv.

Cyklister som bär cykelhjälm tar större risker

Cyklister som bär cykelhjälm tar större risker

För de flesta cyklister är det självklart att bära cykelhjälm. Genom att sätta på dig hjälmen är du redo att ge dig ut i spåret på din mountainbike med vetskapen att du har gjort precis allt som går att göra för att skydda dig själv. Om du istället bara bär en cykelkeps kommer du förmodligen börja bromsa tidigare innan den där skarpa kurvan.

Studier visar nämligen att cykelhjälmar får cyklister att våga ta större risker. En ny studie visar dock att den upplevda säkerhet som en cykelhjälm ger oss är större än så. I studien undersökte forskarna huruvida en cykelhjälm påverkade de 80 deltagarnas risktagande, och deltagarna cyklade inte ens utan spelade ett animerat spel. Spelet gick ut på att satsa på hur pass mycket en ballong kan blåsas upp utan att spricka.

De deltagare, varav många förövrigt var cyklister, delades in i två olika grupper. Den ena gruppen bar cykelhjälm medan de spelade detta spel, medan den andra hälften bar keps. Bägge huvudbonaderna utrustades med teknik som läste av ögonen för att vilseleda deltagarna avseende vad som egentligen mättes i studien.

Viktigt att tänka på när man bär cykelhjälm

Resultatet av studien visar att vi människor tar större risker när vi bär cykelhjälm än då vi bär keps. Detta trots att hjälmen inte hade någon inverkan på risken för att den animerade ballongen skulle fyllas med för mycket luft. Hjälmarna ansågs i detta fall ge en känsla av säkerhet. Det vi kan ta med oss från studien är att detta visar hur säkerhetsutrustning såsom cykelhjälmar kan få oönskade konsekvenser. Det gäller därför som cyklist att man har i åtanke att man tenderar att ta större risker när man bär hjälm. Det innebär dock inte att du ska sluta bära cykelhjälm, utan snarare att du ska tänka på att du inte är immun mot skador när du cyklar oavsett om du bär hjälm eller ej.

Denna teori, som går ut på att man kan få för sig att det är okej att ta större risker när man bär säkerhetsutrustning som är tänkt att förebygga just de riskerna, är kontroversiell men värd att fundera över.

Vad är syftet med PPM-systemet?

Vad är syftet med PPM-systemet?

Premiepensionssystemet, även kallat PPM-systemet, infördes efter millennieskiftet för att ge de svenska pensionsspararna möjlighet till en bättre värdeutveckling på pensionspengarna. Genom detta system får du som pensionssparare möjlighet att investera i bland annat aktiefonder till ett lågt pris, tack vare de rabatter på fondavgifter som ges inom systemet. Trots att den rödgröna regeringen hävdar att systemet är dåligt, kan denna modell ge många pensionärer ungefär en fjärdedel mer i pension.

I den större delen av den allmänna pensionen, den så kallade inkomstpensionen, ges ingen möjlighet till tillväxt. De pengar som förs in till inkomstpensionen via skatter förs nämligen omgående ut till pensionärerna igen. Det är alltså ett system där du som arbetar och betalar skatt finansierar pensionsutbetalningar till dagens pensionärer, snarare än sparar pengar till din egen pension. Bägge dessa system, både inkomstpensionen och premiepensionen, är nödvändiga. Inkomstpensionen är dock att betrakta som ett svart hål, medan premiepensionen faktiskt ger dina pensionspengar en möjlighet att växa till sig.

Det fina med PPM-systemet

PPM-systemet är ett pensionssparande i ordets rätta bemärkelse. Varje år avsätts en del av de pengar du betalar i skatt (18,5 procent upp till ett visst maxbelopp) till pensionsrätter. Majoriteten av dessa 18,5 procent går till inkomstpensionen, det vill säga används för att betala ut pensioner till dagens pensionärer. En liten del av skattepengarna (2,5 procent av din lön för att vara exakt) går dock till premiepensionen. Dessa pengar kan du placera i valbara fonder och därigenom få en bra avkastning på dina pensionspengar.

Du som inte gör något aktivt val får dina pengar placerade i det statliga alternativet AP7 Såfa (Sjunde AP-fonden). Du har däremot möjlighet att anlita en professionell PPM-förvaltare som Advisor, och på så sätt få en aktiv förvaltning av dina premiepensionspengar utan att själv behöva vidta några ytterligare åtgärder. Advisor sköter då förvaltningen av den mindre delen av din allmänna pension – närmare bestämt 13,5 procent av de 18,5 procent som går till PPM-systemet. Allt du behöver göra för att maximera din pension är att fortsätta tjäna in till den genom att jobba och betala skatt.

Tre kosttillskott vid viktnedgång

Det finns mycket du kan göra för att gå ner i vikt och det krävs många olika metoder för att verkligen lyckas: Man måste äta hälsosamt och se över sin kost, träna smart för att förbränna fett, sova tillräckligt många timmar och undvika stress. Alla dessa steg är steg som kroppen måste ta hand om själv. Man kan dock ge den lite hjälp på vägen och underlätta olika processer för att påskynda viktminskningen. Denna hjälp är i form av kosttillskott: Olika preparat och tabletter med innehåll som gör underverk för kroppen och viktnedgången. Alla kosttillskott ör dock inte bra för viktminskning. Vissa hjälper dig att bygga muskelmassa, något som gör att du ökar i vikt. Du måste alltså se över kosttillskottens funktion och effekt innan du använder dig av dem för att gå ner i vikt. Här listar vi tre av kosttillskott som hjälper dig på vägen till din dröm vikt.

Fettsyror

Som de flesta säkert redan känner till är det väldigt nyttigt med att äta fet fisk, till exempel lax. Det är dock få som vet att det även kan hjälpa till att tappa kilon. De nyttiga omega-3 fettsyrorna i fet fisk har en rad positiva effekter varav en av dem faktiskt är ökad fettförbränning. Om man äter fet fisk mindre än tre gånger i veckan är omega-3 tillskott en bra lösning. Man får nytta av den fettförbrännande effekten utan att tillföra många kalorier till kroppen.

En annan grupp fettsyror kan även hjälpa dig att minska i vikt. Dessa kallas CLA och ökar fettförbränningen och minskar vikten vid sömn. CLA finns i kött, ägg och mejeriprodukter men även som kosttillskott.

Vitaminer och mineraler

När man vill minska i vikt äter man oftast mindre, även av det som är nyttigt till exempel frukter och grönsaker. Man måste därför se till att kroppen fortfarande får allt den behöver. Vitaminerna krävs för att en rad livsviktiga processer i kroppen ska kunna fungera och antioxidanterna behövs för att skydda din kropp mot stressen stress som uppstår i samband med hård träning och kaloriunderskott. Det är även lätt hänt att du får brist på en rad livsnödvändiga mineraler såsom järn, zink och magnesium. Det finns en mängd vitamin- och mineraltillskott att ta.

Karnitin 

Fettförbränningen begränsas främst av fettets transport in till muskelns förbränningsugn, den så kallade mitokondrien. Helst skulle man vilja att mitokondrien alltid skulle vara öppet, men det krävs en nyckel för att fettet ska få komma in och förbrännas. Den nyckeln heter karnitin och är en aminosyra. Karnitin finns i form av tillskott.

En förlust är inte alltid en förlust

Att få pengarna tillbaka vid ett förlorat onlinespel, är ett erbjudande som lockar många kunder. Erbjudandet brukar kallas för cashback bonus och innebär, enkelt förklarat, att en spelare som förlorar ett spel, har rätt till en viss procent av det förlorade kapitalet i återbetalning. Det innebär inte alltid en direkt återbetalning av de pengar du spelat, utan kan ske i form av bonuspengar som kommer med krav på omsättning innan bonusen kan tas ut. Det är därför viktigt att som kund hålla koll på vilka regler som gäller för just det casino du spelar på.

En simpel idé

Grundidén är enkel, nämligen att du, om du förlorar pengar, har rätt till en återbetalning. Denna grundidé har casinona sedan utvecklat på tre sätt:

  • Cashback som välkomstbonus
  • Cashback för förlustspel i tillfälliga kampanjer
  • Cashback för vinster i tillfälliga kampanjer

I takt med att fler och fler bolag slår sig in på spelmarknaden, ökar även kraven på bolagen och deras förmåga att komma ut med nya, lukrativa och intressanta erbjudanden till sina kunder. Cashback är ett system på frammarsch. Ett cashbacksystem kan yttra sig på lite olika sätt men den grundläggande idén är densamma.

När du registrerar ett nytt konto på ett nätcasino och sätter in pengar kommer en cashback-bonus att läggas vilande på ditt konto. När du börjar spela använder du antingen eget kapital, och kan då ta ut eventuella vinster när du vill, eller registrerings- eller annan form av bonus, vilket gör att du inte riskerar eget kapital men även måste förhålla dig till regler kring omsättningskrav för potentiella vinster. Om du har en dålig dag och spelsaldot sjunker ner till noll kronor aktiveras cashbackbonusen och du får då en påfyllning på kontot. För dessa pengar gäller ordinarie omsättningskrav, alltså att du måste omsätta bonuspengarna ett visst antal gånger innan någon vinst kan plockas ut från kontot.

Gör din läxa!

Den här typen av bonus är på stark frammarsch och erbjuds av de flesta internetcasinon idag. För att inte bli besviken är det dock viktigt att du som spelare håller koll på vilka regler som gäller just det casino du spelar på. Med andra ord… gör din läxa först!

Hantera kapital

Om du gillar att spela på casino är chansen stor att du också någon gång tänkt igenom vad du skulle göra vid en eventuell vinst. Det är inte för inte man sitter och biter på naglarna när det är dags för dragning. Även om dagens spelmöjligheter online ger betydligt snabbare svar på om du vunnit eller ej, är känslan och spänningen densamma. För många av de som vunnit på lotto är hantering av vinsten en stor utmaning. Det finns ett flertal vinnare som raskt blivit av med alla sina pengar till följd av att de satsat allting för att vinna större. Det finns många sätt att hantera ett större kapital och att göra en investering och avsätta i fonder kan ofta anses vara bra enligt sakkunniga.

När det gäller valet av spel är lotto för många vad som är aktuellt. Det är ett spel man snabbt kan lära sig även om det tar en tid att förstå hur man kan satsa. I grund och botten är det helt enkelt fråga om att välja ut ett antal nummer som sedan skall vara samma nummer som dras. Den något bättre förklaringen är att du väljer ut 7 nummer av 35 möjliga. Dragningen innebär att 7 nummer och 4 tilläggsnummer dras. Om du har många rätt kan vinsten vara enorm! Dock är det som i alla spel så att de höga vinsterna beror på att de flesta inte vinner någonting stort.

Statistik

Om man väljer att spela på casino finns ett flertal olika sorters lotto att utforska. Dessa har ibland klart bättre utdelning än tv-lotto. Om man intresserad av turbaserade spel kan man hitta både lotto och andra varianter online. Det kommer varje år fler casinon och fler spelare. På så vis är underlaget inte ett problem för bolagen som jobbar med spel. Tvärtom kan det vara svårt att hålla sig informerad om vilka spel som finns tillgängliga för tillfället. När man gillar lotto finns alltid ett grundutbud och flera varianter av detta. Kort sagt en klassiker som genom åren spelats runt omkring i världen.

PPM och fördelade risker

Det går inte att spela utan risk att bli av med delar av sin insats. Detta är någonting som är sant både inom PPM och generellt i tillvaron. Man behöver kunna riskera lite för att vinna. När det kommer till frågor som PPM är dock spelet högt och få vill äventyra sina insparade pengar på allt för våghalsiga satsningar. Väljer man att ta hjälp av företag som Advisor fondförvaltare vilka har erfarenhet av placeringar, kan man vinna stort. Det är inte för inte som denna marknad blivit allt starkare med fler aktörer och hög efterfrågan.

Att fördela riskerna är viktigt för att man skall kunna känna sig tillfreds med upplägget och allt fler väljer därför att ha en mix av räntefonder och andra alternativa varianter. Den förstnämnda står för säkrare fonder där man kan se en bra men försiktig avkastning. Vill man spela ännu mer kan man satsa en större del i fonder som är avsedda för att ge så bra chans till avkastning som möjligt. Advisor Fondförvaltning med flera aktörer inom PPM kan vägleda effektivt.

It sektorn

Att investera i it-företag är inte någonting nytt. Under 80- och 90talen var detta någonting som alltid rekommenderades. Dock fick man snart känna på effekten av att vara för homogen i sina satsningar. Sedan den tiden har it och teknikföretag varit med i flertalet olika fonder. Detta i syfte att fungera som en joker där man kan ta hem stora vinster både nu och senare. Nu skall man inte utgå ifrån att it och teknik är riskområden. Dessa är mycket bra att ha med i sin portfölj. Ser man till Advisor världen och andra som blivit kända för att ha en stabil avkastning kan man finna en rad tekniskt och it-bevandrade verksamheter.

Vill man ytterligare se till att man får en så bra pension som möjligt skall man också överväga att jobba något längre. Det är förmånligt att jobba efter att man fyllt 65 och för den som väljer att göra detta kan pensionen ökas med omkring 1000kr i månaden för varje år man är kvar. Det finns en svårighet i att beräkna pensionsålder i och med att vi har individuella behov. Dock kan en rad skillnader minskas drastiskt om man får bra avkastning från PPM.

Framtidens skor

Det är inte bara skobutikerna som har blivit digitala utan snart blir även skorna framtagna av, och utrustade med, digital teknik. Nästa generations skor har perfekt passform och kan interagera med din smartphone på samma sätt som till exempel ett bluetooth-headset. Ännu är detta inte någonting vi ser i vardagen och de flesta av oss handlar skor via nätet eller ute i städerna. Svenska marknaden har sett en hel del nytt i och med ehandel och vissa kända entreprenörer har tagit sig in i denna genre. Band de namnkunniga finns Daniel Mühlbach som tidigare startat Lensway. Hur den nya tekniken påverkar skoföretag är inte någonting vi kan spekulera i utan att det blir rena subjektiva åsikter i denna fråga.

Skräddarsydda skor med 3D-teknik

3D-tekniken är på väg att revolutionera modeindustrin. Teknik för inscanning av kroppen är redan verklighet och likaså möjligheten att kunna beställa skräddarsydda varor via nätet. Inom en snar framtid kommer man också kunna skriva ut kläder och skor i hemmet med hjälp av en 3D-skrivare. 3D-utskrivna kläder är förvisso inget nytt utan visades redan 2013 på catwalken under Paris Fashion Week men har ännu inte lanserats för konsumenter.

Tanken är dock att man från hemmet ska kunna scanna in sina fötter och på så sätt skapa en 3D-modell av fötterna som sedan används för att ta fram skor som sitter perfekt på foten. Tack vare den perfekta passformen ska man inte längre behöva testa olika storlekar utan skon ska sitta perfekt utan att klämma någonstans.

Förutom konsumentnyttan med 3D-utskrivna skor finns också en potentiell hållbarhetsnytta med tekniken. Teorin bakom miljöperspektivet är att måttanpassade skor får en längre livslängd genom att vi skulle använda dem i större utsträckning än dagens skor. Genom att inte tillverka och sälja skor som inte passar användaren eller inte har ultimat komfort skulle man också kunna undvika produktion av skor som inte kommer till användning.

Den digitala skon

I framtiden kommer allt att vara uppkopplat mot internet, inte bara datorer, smartphones, surfplattor, klockor, TV-apparater och bilar utan allt i hemmet och runt omkring oss. Även allt vi bär på oss, inklusive våra skor, kommer att vara uppkopplade. Redan idag finns skor som tack vare bildskärmar kan ändra utseende via en app, till vilken skorna är trådlöst anslutna. Man kan byta design och färg på skorna på språng, vilket gör att man kan anpassa dem efter olika sociala situationer och aktiviteter. Även skosulor vars värme kan regleras av användaren med hjälp av en app är verklighet idag och vad vi kommer att kunna förvänta oss av framtidens skor kan vi bara drömma om!

Färja till Tyskland

Mellan Trelleborg och tyska Sassnitz reser du enkelt med färja utan att behöva oroa dig för broavgifter. Resan tar fyra timmar och en kvart och ombord på färjan kan du spara uppemot 60% på dricka, kosmetika och parfym jämfört med de priser som gäller iland. Framme i Sassnitz kan du besöka Stena Lines bordershop och handla alkohol, läsk och godis till en billig penning. Att shoppa i gränsbutiken är förstås långtifrån det enda som finns att göra på den tyska sidan av Östersjön! Med badstränder, havsakvarium och olika vatten- och temaparker finns det någonting för alla åldrar att upptäcka på ön Rügen och det tyska fastlandet.

Färjebiljett Trelleborg-Sassnitz

Din färjebiljett mellan Trelleborg och Sassnitz bokar du enkelt och bekvämt på Stena Lines webbplats. En dagstur från Trelleborg till Sassnitz kostar från 129 kronor per person medan en enkel färjebiljett mellan Trelleborg-Sassnitz för en person med bil kostar från 249 kronor. För ytterligare passagerare tillkommer vid enkel biljett 144 kronor för vuxen och 58 kronor för barn. En tur- och returresa mellan Trelleborg och Sassnitz för fyra personer med bil kostar från 1299 kronor.

Turistmål

Sassnitz ligger på Rügen, Tysklands största ö. Staden Bergen auf Rügen, 25 minuter sydväst från Sassnitz, erbjuder såväl shopping som en bra utgångspunkt för utforskning av resten av ön. 15 minuter nordväst från Sassnitz ligger temaparken Dinosaurieland Rügen, som är ett populärt stopp bland barnfamiljer. På ön finns också en skogsklätterpark vid namn Seilgarten Prora, som är inriktad mot barn och ungdomar. En mil från denna klätterpark ligger Karls Erlebnis-Dorf i Zirkow, vilket är en mångfasetterad nöjespark för barn. En halvtimmes bilresa söderut från Sassnitz ligger badorten Sellin, som med sina fina stränder och vandringsstråk är ett populärt resmål för badsugna turister från hela Nordeuropa.

Via hamnstaden Stralsund, en 45 minuters bilresa från Sassnitz, ligger hela det tyska fastlandet öppet för utforskning via E251. Från Stralsund ligger faktiskt även Polen inom räckhåll då Świnoujście, även detta en hamnstad, endast ligger en och en halv timmes bilresa från denna plats. I Stralsund ligger också vattenlandet Hansedom, som med vattenpark, gym, rackethall, klättervägg och spa har någonting för alla! Som om inte det vore nog ligger även det marina museet Detsches Meeresmuseum, med sitt spektakulära havsakvarium, i Stralsund.