Hjärtstartare vid hjärtstopp

Hjärtstartare vid hjärtstopp

Hjärtstopp är något otroligt vanligt överallt i världen. Under 2015 anmäldes cirka 90 000 dödsfall i Sverige med hjärtstopp som orsak. Man måste påpeka att de flesta av dessa fallen var väntade dödsfall: Personer som hade en annan allvarlig sjukdom och som därför drabbades av hjärtstopp. Det finns dock många dödsfall som är plötsliga hjärtstopp. År 2015 räknas socialstyrelsen att det var cirka 5500 som dog av detta. Och ännu fler drabbades av plötsligt hjärtstopp men kunde räddas tack vare att det fanns en hjärtstartare nära till hands.

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en maskin som ger ut elektriska stötar till kroppen. Hjärtat bultar tack vare dens egna elektriska signalsystem. När hjärtat har stannat på grund av ett hjärtstopp kan man få igång hjärtat igen med hjälp av elektricitet som kommer utifrån. En elektrisk chock till hjärtat kan få igång hjärtats egna system med andra ord. Hjärtstartaren består av själva maskinen som producerar elektriciteten och två plattor som är kopplade till den via kablar. Kablarna placeras på den skadades kropp och på maskinen finns knappar och instruktioner hur man ska gå till väga. Stöten är inte tillräckligt stor för att skada personen på något annat sätt, den får bara hjärtat att fungera igen. Dessutom finns det flera säkerhetsprogram i maskinen som blockerar el-chockar att sändas ut om den skadade inte har drabbats av hjärtstopp eller hjärtflimmer.

Hjärtstopp vs. Hjärtinfarkt

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak och ska absolut inte behandlas lika dant! Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer, vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare. Det här felet beror oftast på ett hjärtfel som kan vara känt eller okänt men ofta vet man inte vad orsaken är till hjärtstoppet.

Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt.

Vem kan behöva en hjärtstartare?

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas av hjärtstopp. Men påfallande många av de som drabbas är till synes fullt friska och unga personer. De som drabbas av hjärtstopp kan delas in i två huvudgrupper: Personer med bakomliggande sjukdom och hjärtstopp på grund av olycka, suicid eller trauma. De personer där man kunnat konstatera hjärtsjukdom tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärtstopp kan även orsakas av händelser utan bakomliggande fysiologisk sjukdom. Det kan handla om hjärtstopp orsakat av syrebrist såsom drunkning, kvävning, förgiftning med läkemedel.

Lär dig mer hjärtstartare på alltomhjärtstartare.se, kunskap som räddar liv.