Vad är syftet med PPM-systemet?

Vad är syftet med PPM-systemet?

Premiepensionssystemet, även kallat PPM-systemet, infördes efter millennieskiftet för att ge de svenska pensionsspararna möjlighet till en bättre värdeutveckling på pensionspengarna. Genom detta system får du som pensionssparare möjlighet att investera i bland annat aktiefonder till ett lågt pris, tack vare de rabatter på fondavgifter som ges inom systemet. Trots att den rödgröna regeringen hävdar att systemet är dåligt, kan denna modell ge många pensionärer ungefär en fjärdedel mer i pension.

I den större delen av den allmänna pensionen, den så kallade inkomstpensionen, ges ingen möjlighet till tillväxt. De pengar som förs in till inkomstpensionen via skatter förs nämligen omgående ut till pensionärerna igen. Det är alltså ett system där du som arbetar och betalar skatt finansierar pensionsutbetalningar till dagens pensionärer, snarare än sparar pengar till din egen pension. Bägge dessa system, både inkomstpensionen och premiepensionen, är nödvändiga. Inkomstpensionen är dock att betrakta som ett svart hål, medan premiepensionen faktiskt ger dina pensionspengar en möjlighet att växa till sig.

Det fina med PPM-systemet

PPM-systemet är ett pensionssparande i ordets rätta bemärkelse. Varje år avsätts en del av de pengar du betalar i skatt (18,5 procent upp till ett visst maxbelopp) till pensionsrätter. Majoriteten av dessa 18,5 procent går till inkomstpensionen, det vill säga används för att betala ut pensioner till dagens pensionärer. En liten del av skattepengarna (2,5 procent av din lön för att vara exakt) går dock till premiepensionen. Dessa pengar kan du placera i valbara fonder och därigenom få en bra avkastning på dina pensionspengar.

Du som inte gör något aktivt val får dina pengar placerade i det statliga alternativet AP7 Såfa (Sjunde AP-fonden). Du har däremot möjlighet att anlita en professionell PPM-förvaltare som Advisor, och på så sätt få en aktiv förvaltning av dina premiepensionspengar utan att själv behöva vidta några ytterligare åtgärder. Advisor sköter då förvaltningen av den mindre delen av din allmänna pension – närmare bestämt 13,5 procent av de 18,5 procent som går till PPM-systemet. Allt du behöver göra för att maximera din pension är att fortsätta tjäna in till den genom att jobba och betala skatt.