Cykelsitsen – bra för både hälsa och miljö 

Cykelsitsen – bra för både hälsa och miljö 

Du har kanske funderat på att ta cykeln istället för bilen de där korta resorna men tycker det är krångligt att få med båda barnen på cykeln? Med en frontmonterad cykelsits kan du ta med även det minsta barnet på cykelturen och genom att cykla får du dessutom livsviktig vardagsmotion och minskar din miljöpåverkan.

I dessa dagar vet de flesta av oss att vi alla måste vara med och bidra till att minska vår miljöpåverkan. Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige är korta resor under fem kilometer och skulle med relativt små medel kunna vara cykelresor istället för bilresor. Du kanske väljer bilen för att få med dig båda barnen? Med en frontmonterad cykelsits får du med dig det minsta barnet på styret och det äldre barnet i en cykelsits bakom sadeln. Förutom att föregå med gott föredöme och minska din miljöpåverkan så är även cykelturen bra för din hälsa. Många svenskar får för lite vardagsmotion och att byta ut korta bilresor mot cykelresor gör stor skillnad i det långa loppet.

Säkerhet en viktig fråga

Många föräldrar är med rätta intresserade av säkerhet när det kommer till barn. En frontmonterad cykelsits fäster du på cykelns styre och dessa modeller är anpassade för att hålla för barn upp till 15 kilo – något som brukar motsvara ungefär tre års ålder. Barnet kan börja åka i sitsen från och med att det sitter upprätt själv, rekommendationen brukar vara från ungefär nio månaders ålder. Fotstöd och fotremmar är ställbara så att du kan ställa om sitsen i samma takt som ditt barn växer. Ryggstödet bör vara utformat så att barnen får plats med en hjälm på sitt huvud. Barnet spänns fast med en sele som brukar bestå av tre eller fem punkter vilket gör att ditt barn sitter säkert. Kontrollera låsets konstruktion så att det är utformat så att barnet inte själv kan få upp det under färden. För att flytta en frontmonterad cykelsits mellan olika cyklar så kan du använda ett extrafäste så att det blir enkelt och smidigt att montera den på vilken cykel du vill. En frontmonterad cykelsits väger inte mycket och är lätt att bära. Oftast ju dyrare cykelsitsar man väljer följer det med bättre lösningar och hög kvalitet, som när man väljer att köpa Thules cykelsitsar.

Slyröjning är bra för samhället

Att röja sly är inte det roligaste men det är viktigt att flera anledningar. Själva arbetet går ut på att ta bort buskar och ogräs från ett område. Dessa buskar är inte bara fula att titta på, de kan även vara farliga. Snårskog som blir torr under sommaren kan snabbt bli bränsle för en brand. Sly kan även växa snabbt och börja leta sig upp mot trafiken, något som i sig kan leda till olyckor och skador.

Bättre förutsättningar för rätt växter och träd

När marken täcks av sly och snårskog innebär det att dessa växter snor åt sig både näring och solljus. De omkringliggande växterna och träden får snabbt problem med att växa och blomma. När en slyröjare tar bort snårskogen blir förutsättningarna omedelbart bättre. Det är fullt möjligt att röja sly på egen hand men kom ihåg att det är ett tufft jobb. Exakt hur tufft det är beror på hur mycket snårskogen har fått växa. Att röja sly för hand är endast möjligt om det är ett väldigt litet område som ska rensas. I så gott som samtliga fall behöver du någon form av maskin.

Slyröjning ger snabbare tillväxt

Skogsägarna har allt att vinna på att utföra slyröjning, speciellt kring plantskog. Om det utförs i rätt tid kommer röjningen att leda till träd som växer snabbare och blir friskare. Det innebär i sin tur att det går snabbare för träden att utvecklas till timmer, vilket ger skogsägaren en snabbare omsättning. Att strunta i slyröjningen, eller att göra det alldeles för sent, kan leda till att träden växer dåligt och till en ökad risk för skogsbränder. Oftast är det kunniga skogshuggare som sköter om plantbeståndet och ser till att slyröjning utförs på ett effektivt sätt.

Slyröjning vid väg

Under sommaren växer grönskan så det knakar. Detta gäller överallt, inklusive längst med vägkanten. Om vegetationen här hade fått växa vilt hade vägkanten snabbt blivit fylld med höga buskar som tränger sig in på vägfilen. Detta hade lett till flera besvär, från att bilar hade tvingats väja till att föraren fått begränsad sikt. Det är även ett hinder mot vattenavrinningen, vilket kan leda till att stora pölar börjar växa på vägen.
Överallt där samhället möter naturen behöver slyröjarna vara redo. Tursamt nog finns det flera professionella företag i Sverige som tar hand om denna typ av arbete. Är du själv intresserad av slyröjning, ett aktivt jobb som utförs utomhus, kan du alltid ta kontakt med dessa företag. Det finns alltid ett behov av duktiga medarbetare.

Tre frågor kring rökdetektor med utryckning

En rökdetektor med utryckning är en rökdetektor som har uppkoppling mot larmcentral vilka därmed, dygnet runt, kan skicka väktare/brandförsvaret. Några vanliga frågor kring detta larmsystem är dessa:

Vad är skillnaden mellan en brandvarnare och en rökdetektor?

Ser man till ordens betydelse så är brandvarnare ett samlingsnamn för alla apparater som varnar för brand. Detta medan rökdetektor är en sorts brandvarnare – som upptäcker rök. Rökdetektor är grunden i de flesta brandvarnare men det finns även de som exempelvis mäter värme eller mängd kolmonoxid. 

Ofta brukar däremot man säga brandvarnare om enkla varnare som piper vid brand och istället säga rökdetektor till mer avancerade produkter. 

Vad händer om larmet går?

Har du rökdetektor med utryckning innebär det att du har ett smart brandskydd som därmed larmar och varnar på flera sätt. 

  • När en rökdetektor larmar skickas även signaler till andra enheter inom samma system. Därmed kan larm gå över hela huset trots att enbart en enhet har upptäckt brand. 
  • Så fort larmet går kommuniceras detta av systemet till den som har larmet. Det kan ske via sms, automatisk uppringning eller via app. 
  • Ett aktiverat larm innebär även att larmcentralen får larmindikation. De kan skicka väktare, brandförsvaret eller vidta andra åtgärder. En åtgärd är nästan alltid att väktare skickas ut. Detta oavsett om brandförsvaret även larmas. 

Vad gör väktaren vid brandlarm?

När en rökdetektor upptäcker brand kommer larmcentralen att underrättas. De skickar då väktare till platsen. Väktarens primära uppgift är i detta fall att hitta orsaken till det larm som gått. I första hand tittar väktaren in genom fönstren och känner på dörrar för att se om det brinner någonstans. 

Som kund kan man välja mellan inre och yttre tjänst. Är det enbart yttre tjänst har inte väktaren någon nyckel och kan gå in. Därmed sker inspektion enbart utifrån. Skulle däremot brand ses inomhus får väktaren göra vad som är bäst i situationen. Det kan exempelvis vara att förstöra en ruta för att ta sig in med brandsläckare. 

Har väktaren däremot ”inre tjänst” finns nycklar att tillgå. Om nycklarna är med vid tillfället finns möjligheten att gå in och därmed inspektera bostaden tydligare. Ur ett säkerhetsmässigt perspektiv är det bättre med inre tjänst. Detta då tjänsten även gäller på liknande sätt vid inbrottslarm osv. 

Avskräck inbrottsförsök med hjälp av larm

Avskräck inbrottsförsök med hjälp av larm

Det finns mängder av inbrottslarm på marknaden, från avancerade kameror till kontaktlarm och mycket mer. Det finns dock vissa saker som gör det svårare för tjuvar och brottslingar att ta sig in i låsta utrymmen, exempelvis högkvalitativa lås, dörrar och fönster. Dessa är lika viktiga som ditt inbrottslarm trots allt. Det finns även andra sätt att förebygga inbrott, bland annat genom att använda dig av dina grannar och genom att ha inbrottslarm som syns och låter när de utlöses.

Larm som låter högt

En vanlig egenskap hos många inbrottslarm är förmågan att låta extremt högt när något utlöser larmet. Syftet med larmet är att först och främst avskräcka försöket. Om de ser att det finns larm så kommer brottslingarna förmodligen att välja ett annat mål eller strunta i inbrottet helt. Gör de ändå ett inbrott så kan det höga ljudet störa brottet och även göra att andra uppmärksammar det pågående brottet. Slutligen kan larmet göra att inbrottet inte leder till alltför stor skada och hög kostnad.

Inbrottslarm för båtar

Om du har en båt så är du säkert medveten om att det finns en viss risk för att någon gör inbrott och stjäl värdefulla delar. Det händer att brottslingar tar sig in i båtgarage och tas loss motorn. Förutom ett inbrottslarm med kamera som är riktad mot de potentiella förövarna kan det även vara bra att fästa en GPS-sändare på motorn. Det finns flera sådana sändare att hitta på marknaden och de är enkla både att installera och sedan använda. En avancerad GPS-sändare har ett eget batteri som räcker mycket länge och den gör det även möjligt att se vart motorn befinner sig. Du kan ange olika parametrar för när den ska larma din telefon, exempelvis om den rör sig utanför ett visst område.

Tips för att avskräcka inbrott hemma

Om du är på semester och vill kunna avskräcka inbrott så kan det vara bra att installera lampor och timers som kan slå på och stänga av ljuset. Detta gör att de ser ut som om någon är hemma, något som minskar risken för inbrott väsentligt. Du kan även använda dig av dina grannar, exempelvis genom att be grannen ta hand om breven, göra spår på snön under vintern eller lägga sopor på soptunnan. Syftet är helt enkelt att få det att framstå som om att någon är hemma trots att ni kanske är på semester utomlands.

Botanisera bland profilreklam

Att hitta rätt artiklar för reklamprodukter är inte svårt. Utmaningen handlar istället om att välja bort flera av de förträffliga alternativ som står till buds. För några år sedan var det inte så mycket att välja bland och man kunde se en tydlig homogenisering. Detta innebär att allt fler gjorde samma val och att ingen egentligen stack ut i mängden. Därför kunde man inte heller göra sig känd för någonting annat än sin logotype. Över tid ändrades detta och en orsak är de tekniska landvinningarna. Från och med att printkunskapen kom längre, har man kunnat använda sig av helt nya profilprodukter. Det har blivit enklare att välja vilka produkter som helst för att sedan personifiera dessa med företagets information. Om man har ett budskap som kan sammanfattas i en mening, samt en iögonfallande logotype, kan man komma riktigt långt!

Formulera sig

Oavsett vilka produkter man väljer, är det ofta fraser och design som fastnar i minnet. Det finns en hel del exempel på slogans som gått till historien och som var och varannan känner till. Här kan man inte ta några genvägar till framgång. Den som inte själv känner att den kan formulera ett budskap att använda i reklam och profilprodukter, kan anlita proffs som går igenom det hela från grunden. Förvisso kan en bild säga åtskilligt mer än ord, men det är samtidigt kombinationen som ofta gör en helhet.

Design av logotype är inte någonting som begränsas till utformning av profilprodukter. Det är någonting som ofta kommer betydligt tidigare i marknadsstrategin. När man gjord det initiala jobb som det innebär att ta fram design och varumärkesstrategi, kan profilprodukter tillföra ytterligare en nivå. Det finns många som i praktiken samlar visitkort i form av profilprodukter och det är enkelt att titta på sin penna för att få information om vem som kan leverera vad. Den som syns har stora möjligheter att nå ut till den som är intresserad av att köpa. Det är därför marknadsföring och profilprodukter har fått ett så stort fokus.

Här finns åtskillig information om vad för produkter man kan använda när man sätter ihop sin marknadsstrategi för event eller aktiviteter.

Att cykla på egen hand med en barncykel

Att cykla på egen hand med en barncykel

Nästan alla barn längtar efter att lära sig cykla på egen hand och att bli självständiga. Att själv kunna ta sin barncykel till en kompis eller till skolan är ett viktigt steg i att vara oberoende och kunna planera dagen som man vill och att lätt ta sig till olika ställen. Många föräldrar blir utsatta för ett intensivt tjat om att köpa den första barncykeln. Särskilt om barnet redan har ett större syskon som har en egen barncykel eller kompisar som kan cykla. Men vilken barncykel som är bäst lämpad att lära sig cykla på är en helt enkelt att veta. Läs vår guide och du får reda på det mesta som du behöver om cyklar för barn!

Olika modeller av barncyklar

De flesta barn får en cykel med tre hjul som första cykel, en så kallad trehjuling. Redan när barnet är runt 1.5 år kan han eller hon cykla på en trehjuling men kan behöva lite hjälp från sin mamma och pappa. När barnet är runt tre eller fyra år kan man köpa en sparkcykel. En sparkcykel är en barncykel som inte är utrustad med trampor. Tanken är att barnet som ett första steg ska lära sig att hålla balansen och inte behöva fokusera på att trampa runt pedalerna, bromsa etc.

Barn lär sig cykla olika snabbt

Som förälder är det lätt att känna sig stressad över allt som ens barn behöver lära sig. Man ska ta med dem på simlektioner, lära dem alfabetet och även hinna ta med dem ut på cykelträning. En del barn lär sig cykla och hålla balansen på en barncykel redan när de är är tre år gamla, andra kan inte cykla förrän de är sex eller sju år gamla. Det är viktigt att inte drabbas av stress om fem-åringen fortfarande inte kan cykla eftersom många fem-åringar faktiskt inte har utvecklat den koordination och motorik som krävs för att kunna behärska en barncykel. Barn utvecklas i olika takt och det är viktigt att komma ihåg.

Var kan man köpa en barncykel?

Barncyklar säljs på en rad olika affärer och butiker. Traditionella sport- och friluftsbutiker säljer ofta barncyklar men har inte alltid ett jättestort utbud. Vill man komma lite billigare undan kan man köpa en barncykel på en stormarknad eller varför inte försöka hitta en begagnad barncykel. Det finns också många bra web-butiker som säljer barncyklar till konkurrenskraftiga priser.

Därför är det viktigt att testa sig

Därför är det viktigt att testa sig

Alla könssjukdomar är skadliga av en eller annan anledning. De kan leda till olika skador både när det kommer till äggstockarna och testiklarna. Klamydia kan med andra ord leda till att du får problem med att bli gravid eller med att befrukta en kvinna. Att utföra ett klamydiatest är enkelt, oavsett om du är tjej eller kille. Om du misstänker att du har klamydia så är det din skyldighet att testa dig. Får du dessutom ett positivt resultat måste du även berätta detta för alla som du har haft sex med. Du behöver dock inte göra detta personligen utan kan göra detta anonymt genom en så kallad smittspårare.

Symtom

De vanliga symtomen för klamydia är smärta vid urinering, flytningar från underliv, flytningar från urinrör och blödningar mellan dina menstruationer. Det är även normalt att känna smärta i testiklarna eller i magen. De flesta får inga symtom alls, trots att de är smittade med klamydia. Därför är det bra att testa sig om du har haft sex med en ny eller med en tillfällig partner. Det är extra noga om du har haft oskyddat sex. Könssjukdomen sprids vid kontakt mellan slemhinnor. Det innebär att du kan bli smittad vid oralt, vaginalt och analt samlag, även om det vanligaste är vid vaginalt. Ett klamydiatest kan snabbt förtälja om du är smittad eller ej.

Måste jag berätta?

Du måste enligt lag både testa dig och anmäla att du har klamydia. Du kan använda dig av den kostnadsfria tjänsten smittspårning för att höra av dig anonymt till de personer som du har haft sexuell kontakt med. Du kan naturligtvis även höra av dig på egen hand om du vill det. Ett klamydiatest är kostnadsfritt och det gäller även all vård och behandling som du behöver.

Hur behandlas klamydia?

Först får du göra ett klamydiatest för att se att du verkligen har sjukdomen. Själva testet går ut på att du får kissa i ett provrör. I vissa fall behöver du använda en bomullspinne. Om du har fått ett positivt resultat som anger att du har klamydia behöver du kontakta en könsmottagning för att börja din behandling, det går även bra att vända sig till vårdcentral, hudmottagning eller venereologmottagning. Behandlingen går ut på att du får antibiotika eller doxycyklin om du inte tål antibiotika. Om du följer instruktionerna till punkt och pricka kommer du att vara frisk när kuren är över och du behöver inte utföra någon efterkontroll.

Historien bakom Dr Martens skor

Historien bakom Dr Martens skor

Märket Dr Martens skapades redan på 1940-talet av en tysk läkare vid namn Klaus Märtens. Dr Martens skor är numera kända över hela världen och ett ikoniskt skomärke. Dr Martens skor har en tidlös design och skorna är av mycket hög kvalitet. De tillverkas för hand av det bästa lädret som finns att tillgå på marknaden. När du väl har köpt ett par Dr Martens skor kan du ha dem i evigheter, de är nästintill omöjliga att slita ut och blir aldrig omoderna.

Vad utmärker Dr Martens skor?

Dr Martens skor har många utmärkande drag. De flesta förknippar nog Dr Martens skor med kängor med ganska högt skaft men de tillverkar också lågskor. 8-hålskängorna i djupröd färg är en klassiker men fler och fler har på senare år fått upp ögonen för andra modeller av Dr Martens skor. Alla modeller ha sulor som är tillverkade i gummi och som påminner om militärkängor. De har alltid ett grovt mönster som ser ut som hjulen från en traktor. Dr Martens skor har en grov snörning och andas attityd och självsäkerhet.

Hur går man in ett par Dr Martens skor?

Alla som någon gång har ägt ett par Dr Martens skor vet att det tar ett tag att gå in dem. Felet många gör är att man använder dem på en gång utan att sakta vänja foten vid skorna. Dr Martens skor måste man gå in varsamt under flera veckor, annars riskerar man att få jätteont i fötterna. Dr Martens skor tillverkas av ett speciellt läder som är väldigt slitstarkt men också väldigt hårt mot foten i början. Trots att lädret kan upplevas som hårt i början så blir det ofta med tiden som en andra hud för fötterna, under förutsättningen att man sköter om sina Dr Martens skor på rätt sätt.

Hur tar man hand om ett par Dr Martens skor?

Om man tar väl hand om sina Dr Martens skor kan de hålla väldigt lång tid. Det är viktigt att varje månad behandla skorna med både läderbalsam och impregnering för att de ska kunna motstå vatten och fukt. Utan detta skydd kan det bli sprickor i dina Dr Martens skor. Även sömmarna på skorna kan förstöras om man inte använder impregneringsmedel. Förvara aldrig dina Dr Martens skor nära ett element för då riskerar du att lädret spricker. Det bästa är att förvara skorna på ett torrt och svalt ställer när du inte använder dem.

IT-support i Malmö som en sista utväg

IT-support i Malmö som en sista utväg

Det finns en rad möjliga anledningar till att du kan komma att behöva IT-support i Malmö. När IT-problem uppstår drabbas vi ofta av olika känslor, såsom uppgivenhet eller ilska, vilket har lett till att begreppet “computer rage” (datorilska) har myntats.

När man drabbas av datorproblem är det dock viktigt att hålla sig lugn, vilket verkar vara raka motsatsen till vårt intuitiva psykologiska svar på problem av detta slag. Ofta kan du nämligen lösa problemen själv, om inte annat i samarbete med en IT-support i Malmö.

Din internetuppkoppling är seg som kola

En hårddisk som är fullproppad med filer och har ont om lagringsutrymme kan ge upphov till en rad olika problem, däribland en upplevt slö internetuppkoppling. Det finns dock även flera andra möjliga anledningar till varför din webbläsare laddar sajter långsamt. Det är alltid en bra idé att börja med att rensa webbläsarens cookies eftersom dessa ofta kan orsaka fördröjningar. Det är även värt att se över säkerhetsmjukvara, såsom antivirusprogram och brandvägg, så att all denna mjukvara är uppdaterad och aktuell. Om mjukvaran är föråldrad, kan detta leda till att den körs långsamt och därmed saktar ner hela din dator.

Din dator överhettas hela tiden

Upplever du att din dator blir varmare ju mer du använder den? Det låter inte bra, eftersom värmen riskerar att skada hårddisken och, i extrema fall, även kan få din dator att stänga av sig själv. Du kan åtgärda detta på ett enkelt sätt genom att installera ett bättre kylsystem i din dator. Du bör även tänka på att alltid placera din bärbara dator på ett hårt underlag – att sätta den på ett mjukt underlag är en dålig ide, då detta kan medföra att datorn värms upp betydligt snabbare än den borde.

Som du ser behöver inte IT-problem alltid vara särskilt komplicerade och omöjliga att lösa ens för en “vanlig” användare. Det finns vissa väldigt enkla lösningar som vem som helst klarar av att utföra, även om du inte har någon som helst IT-erfarenhet i bagaget. Ta hjälp av ett företag som erbjuder IT-support i Malmö om du känner dig osäker!

Cykeldelar på nätet

Det finns många olika cykeldelar. I och med att en cykel är så pass komplicerad är det flera olika cykeldelar som verkar för att den ska röra på sig. Alla olika cykeldelar har sin funktion för att cykeln ska fungera så bra som möjligt. Om en av alla cykeldelar går sönder får det effekt på hela cykeln. Om så är fallet kan man istället för att köpa en ny cykel bara köpa nya cykeldelar. Detta kan man enkelt göra online. Så gå in på internet och beställ enkelt de cykeldelar du behöver idag!

Laga din cykel med cykeldelar

Att en cykel går sönder efter ett tag är ofrånkomligt. Cykeldelar slits ut efter ett tag med det behöver inte betyda att du behöver köpa en ny cykel. Om en del på din cykel går sönder kan du enkelt slippa transport och långa väntetider på en verkstad. Online kan du enkelt beställa hem de cykeldelar du behöver till bra priser. Du kan alltså laga din cykel själv och spara både tid och pengar. Cykeldelar du köper online är ofta mycket billigare och utbudet självklart större. Att laga sin cykel själv genom att köpa cykeldelar online är en bra idé.

Fördelen med att köpa cykeldelar online

Det finns självklart flera fördelar med att köpa cykeldelar online. Här nedan följer några exempel på varför det är bra att köpa cykeldelar online!

Snabb leverans på cykeldelar – Att beställa något online idag kan gå på bara några dagar. En snabb leverans på cykeldelar som kommer direkt hem till dig spara både tid och pengar.

Ingen transport till verkstad – Genom att köpa cykeldelar online slipper du att ta cykeln till en verkstad för att de ska kunna hjälpa dig med att hitta rätt cykeldelar.

Större utbud på cykeldelar – Online är det större chans att du hittar de cykeldelar just du behöver!

Olika cykeldelar

En cykel består som sagt av otaliga cykeldelar. Online är chansen att du hittar cykeldelar som är direkt anpassade efter din cykel. Inga modeller är desamma vilket gör att du kan behöva specifika cykeldelar för just din cykel. Online finns det ett större utbud där du kan få hem de cykeldelar du behöver enkelt och till ett bra pris. Att köpa i butik kan vara både krångligt och dyrt. Du har mycket att vinna på att köpa cykeldelar online! Där finns alla olika typer av cykeldelar du behöver.