Slyröjning är bra för samhället

Att röja sly är inte det roligaste men det är viktigt att flera anledningar. Själva arbetet går ut på att ta bort buskar och ogräs från ett område. Dessa buskar är inte bara fula att titta på, de kan även vara farliga. Snårskog som blir torr under sommaren kan snabbt bli bränsle för en brand. Sly kan även växa snabbt och börja leta sig upp mot trafiken, något som i sig kan leda till olyckor och skador.

Bättre förutsättningar för rätt växter och träd

När marken täcks av sly och snårskog innebär det att dessa växter snor åt sig både näring och solljus. De omkringliggande växterna och träden får snabbt problem med att växa och blomma. När en slyröjare tar bort snårskogen blir förutsättningarna omedelbart bättre. Det är fullt möjligt att röja sly på egen hand men kom ihåg att det är ett tufft jobb. Exakt hur tufft det är beror på hur mycket snårskogen har fått växa. Att röja sly för hand är endast möjligt om det är ett väldigt litet område som ska rensas. I så gott som samtliga fall behöver du någon form av maskin.

Slyröjning ger snabbare tillväxt

Skogsägarna har allt att vinna på att utföra slyröjning, speciellt kring plantskog. Om det utförs i rätt tid kommer röjningen att leda till träd som växer snabbare och blir friskare. Det innebär i sin tur att det går snabbare för träden att utvecklas till timmer, vilket ger skogsägaren en snabbare omsättning. Att strunta i slyröjningen, eller att göra det alldeles för sent, kan leda till att träden växer dåligt och till en ökad risk för skogsbränder. Oftast är det kunniga skogshuggare som sköter om plantbeståndet och ser till att slyröjning utförs på ett effektivt sätt.

Slyröjning vid väg

Under sommaren växer grönskan så det knakar. Detta gäller överallt, inklusive längst med vägkanten. Om vegetationen här hade fått växa vilt hade vägkanten snabbt blivit fylld med höga buskar som tränger sig in på vägfilen. Detta hade lett till flera besvär, från att bilar hade tvingats väja till att föraren fått begränsad sikt. Det är även ett hinder mot vattenavrinningen, vilket kan leda till att stora pölar börjar växa på vägen.
Överallt där samhället möter naturen behöver slyröjarna vara redo. Tursamt nog finns det flera professionella företag i Sverige som tar hand om denna typ av arbete. Är du själv intresserad av slyröjning, ett aktivt jobb som utförs utomhus, kan du alltid ta kontakt med dessa företag. Det finns alltid ett behov av duktiga medarbetare.