Tre frågor kring rökdetektor med utryckning

En rökdetektor med utryckning är en rökdetektor som har uppkoppling mot larmcentral vilka därmed, dygnet runt, kan skicka väktare/brandförsvaret. Några vanliga frågor kring detta larmsystem är dessa:

Vad är skillnaden mellan en brandvarnare och en rökdetektor?

Ser man till ordens betydelse så är brandvarnare ett samlingsnamn för alla apparater som varnar för brand. Detta medan rökdetektor är en sorts brandvarnare – som upptäcker rök. Rökdetektor är grunden i de flesta brandvarnare men det finns även de som exempelvis mäter värme eller mängd kolmonoxid. 

Ofta brukar däremot man säga brandvarnare om enkla varnare som piper vid brand och istället säga rökdetektor till mer avancerade produkter. 

Vad händer om larmet går?

Har du rökdetektor med utryckning innebär det att du har ett smart brandskydd som därmed larmar och varnar på flera sätt. 

  • När en rökdetektor larmar skickas även signaler till andra enheter inom samma system. Därmed kan larm gå över hela huset trots att enbart en enhet har upptäckt brand. 
  • Så fort larmet går kommuniceras detta av systemet till den som har larmet. Det kan ske via sms, automatisk uppringning eller via app. 
  • Ett aktiverat larm innebär även att larmcentralen får larmindikation. De kan skicka väktare, brandförsvaret eller vidta andra åtgärder. En åtgärd är nästan alltid att väktare skickas ut. Detta oavsett om brandförsvaret även larmas. 

Vad gör väktaren vid brandlarm?

När en rökdetektor upptäcker brand kommer larmcentralen att underrättas. De skickar då väktare till platsen. Väktarens primära uppgift är i detta fall att hitta orsaken till det larm som gått. I första hand tittar väktaren in genom fönstren och känner på dörrar för att se om det brinner någonstans. 

Som kund kan man välja mellan inre och yttre tjänst. Är det enbart yttre tjänst har inte väktaren någon nyckel och kan gå in. Därmed sker inspektion enbart utifrån. Skulle däremot brand ses inomhus får väktaren göra vad som är bäst i situationen. Det kan exempelvis vara att förstöra en ruta för att ta sig in med brandsläckare. 

Har väktaren däremot ”inre tjänst” finns nycklar att tillgå. Om nycklarna är med vid tillfället finns möjligheten att gå in och därmed inspektera bostaden tydligare. Ur ett säkerhetsmässigt perspektiv är det bättre med inre tjänst. Detta då tjänsten även gäller på liknande sätt vid inbrottslarm osv.