Arrangera spännande konferens i Lidingö

Konferens på Lidingö

Okonferens, en svensk översättning av det engelska begreppet unconference, är fortfarande någonting relativt nytt och ovanligt här i Sverige. Det är en lite annorlunda konferens där deltagarna själva avgör programmet. Nästa gång du ska arrangera konferens i Lidingö kanske du ska testa denna spännande modell?

Fördelar med en annorlunda konferens i Lidingö

En okonferens har ett antal fördelar jämfört med en traditionell konferens. En av de främsta fördelarna är att det är de personer som deltar på konferensen som avgör vad som händer och vad de lyssnar på. Denna konferensmetod erbjuder således ett enkelt sätt att säkerställa att de ämnen som deltagarna vill prata om tas upp och att inga stora frågor går förlorade.

Ett vanligt problem på en genomsnittlig konferens i Lidingö är att konferensen ofta förvandlas till en gissningslek som går ut på att ta reda på hur programmet ska se ut. Om det skulle dyka upp någon nyhet eller ett större framsteg på området under den närmaste tiden före konferensen, kommer naturligtvis alla vilja prata om detta. Men med ett redan späckat och i förväg planerat schema kan det vara svårt, eller till och med omöjligt, att finna tid till detta.

En annan fördel med en okonferens är att den bjuder in till deltagande och skapar ett intresse hos deltagarna. På en typisk konferens i Lidingö kan det finnas många deltagare i publiken som skulle göra ett lika bra eller bättre jobb än de personer som står på scen. Genom att ge deltagarna bättre förutsättningar att vara aktiva kan vissa av dessa röster få höras.

Så förbereder du för en okonferens

Den översta punkten på din att göra-lista inför en okonferens är densamma som inför en traditionell konferens i lidingö: lokalen. Du behöver rymma alla deltagare i ett rum där du kan förklara hur en okonferens fungerar. Utöver detta behöver du mindre rum för grupparbeten och diskussion i grupp.

Beroende på antalet deltagare kan du behöva åtminstone fyra olika ytor där mindre grupper kan diskutera enskilt. Det går att dela upp ett större rum i mindre sektioner, men det bästa är att använda mindre rum för ändamålet.