Vet mer om akut tandvård

Vet mer om akut tandvård

Hur går det egentligen till att få akut tandvård? Och vilken typ av vård är det som kan ges? En akuttandläkare i Stockholm, Solna Dental, har förklarat processen tydligt på sin hemsida. De skriver först om att man bör boka akuttid, trots att man i annan vård oftast inte behöver göra just det. Beredskapen hos akuttandläkare ser helt enkelt annorlunda ut, och det står ofta inte tandläkare redo att öppna dörren till patientrummet. Det krävs helt enkelt lite framförhållning.

Denna akuttandläkare i Stockholm skriver också att akut tandläkarvård sällan är lika kritiskt som annan form av vård. Om man har ett livshotande tillstånd är det just till den vanliga akuten man åker, och inte till tandläkaren. Samtidigt finns det besvär i munnen som kan vara riktigt besvärliga. Det kan till exempel handla om en mycket intensiv tandvärk, eller problem med att äta eller dricka.

Att ha ont, alltså smärtan i sig, är dock inget som är livsfarligt. Om man verkligen inte kan vänta går det ofta att få tid snabbt hos en akuttandläkare i Stockholm – För att boka tid hittar du information på akuttandläkarestockholm.net.

De fortsätter att det finns en del saker som man kan göra själv för att förhindra att man hamnar i en situation där man känner att man snabbt behöver få tid hos en akuttandläkare i Stockholm. Och det är att helt enkelt sköta sin munhälsa. De säger att många som har kommit in akut har stora smärtor på grund av hål i tänderna. Just hål i tänderna är något som kan påverka själv genom att föra en god munhygien. Att borsta tänderna två gånger om dagen med rätt teknik är grundläggande, och viktigt för att hålla munnen och tänderna i gott skick.

Om man har feber bör man söka vård omedelbart. Akuta besvär bör behandlas snarast möjligt. Om ingen behandling sker finns risken att problemen förvärras, vilket är mer regel än undantag. Det är sällan det blir bättre av att inte göra någonting, helt enkelt.

Får man tandvärk beror det ofta på att man har fått en infektion eller inflammation i pulpan eller i benet nära tandroten. Det kan till exempel också vara paradontit, som innebär att tandfästet har fått sig en inflammation.